Asesoramento integral

No despacho de avogados de Pablo Ferreirós Vidal, ofrecemos aos nosos clientes un asesoramento integral en todos os problemas e dúbidas dos servizos xurídicos. Tratamos a cada cliente de forma persoal atendendo as súas necesidades de forma personalizada para poder dar a resposta máis axeitada a cada caso.

As áreas de traballo nas que estamos especializados son:

Dereito Civil:

 • Herdanzas.
 • Contratos.
 • Propiedade horizontal: comunidades de propietarios.
 • Tráfico: indemnizacións.
 • Reclamación de Impagos.
 • Arrendamentos – desafiuzamentos.
 • Cooperativas: constitución, asesoría…

Dereito de familia:

 • Separacións – Divorcios – Nulidades.
 • Peticións e modificacións de pensións de alimentos e compensatorias.
 • Liquidacións de sociedades de gananciais.

Dereito penal:

 • Alcoholemias.
 • Defensa e acusación privada en todo tipo de delitos.
 • Malos tratos.
 • Delitos contra o patrimonio e societarios.

Dereito administrativo:

 • Urbanismo.
 • Responsabilidade patrimonial da administración.
 • Expropiacións.
 • Recursos administrativos e contencioso-administrativos.
 • Estranxeiría: permisos de residencia e traballo, nacionalidade…

Asesoramento xeral en dereito mercantil e fiscal.

Se precisas información ou asesoramento, chámanos e concerta unha cita no despacho Pablo Ferreirós Vidal.

O seu avogado en Boiro

Contacte con avogado Pablo Ferreirós Vidal para calquera dúbida ou consulta que precise.